Juridische kennisgeving

Website-eigenaar

Camping Sunêlia Interlude

8 route de Gros Jonc

17580 - Le Bois Plage En Ré

Tél : 05 46 09 18 22

Fax : 05 46 09 23 38

Contactgegevens van de host en ontwerper van de website:

Solicis 

144 route de Vars

16160 Gond-Pontouvre

Tel : 05 45 60 61 93

Contactgegevens van de website-host:

Gandhi SAS
Nationale Plein 15
75011 - Parijs
Frankrijk
Tel: 01.70.37.76.61

1- Auteursrecht / Auteursrecht

  • De handelsmerken en logo's op deze site zijn geregistreerde handelsmerken van Sunélia Interlude. Er kan geen licentie of gebruiksrecht worden toegekend aan de merken of logo's die op de site voorkomen, die daarom niet kunnen worden gebruikt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar. Sunélia Interlude behoudt zich het recht voor om elke daad van inbreuk op haar intellectuele eigendomsrechten te vervolgen, ook in het kader van strafrechtelijke procedures.
  • De reproductie van alle documenten die op de site zijn gepubliceerd, is uitsluitend toegestaan voor informatieve doeleinden en uitsluitend voor privédoeleinden. Elk ander gebruik van deze reproducties en in het bijzonder gebruik voor commerciële doeleinden is uitdrukkelijk verboden, behalve met de voorafgaande schriftelijke toestemming van Sunélia Interlude.

 

Fotocredits: Ile de Ré Tourism, ASP Editions, lacabaneverte.com, re-surf.com, cotesetmer.net, Yann Werderfroy, Studio 911

 

2- Verantwoordelijkheden

  • Alle informatie die via deze site toegankelijk is, wordt geleverd zoals deze is. Sunélia Interlude geeft geen garantie, expliciet of impliciet, en aanvaardt geen verantwoordelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van deze site, inclusief enige verslechtering of virus dat de computerapparatuur of enig ander eigendom van de 'gebruiker' zou kunnen infecteren.
  • Sunélia Interlude is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, fouten of weglatingen op deze site. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het gebruik van dergelijke informatie.
  • Sunélia Interlude kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook, direct of indirect, ongeacht de oorzaken, oorsprong, aard of gevolgen, veroorzaakt door eenieder die toegang heeft tot de site of de onmogelijkheid om toegang te krijgen, evenals het gebruik van de site en/ of krediet verleend aan informatie die direct of indirect van laatstgenoemde afkomstig is.
  • De gebruiker verbindt zich ertoe om op deze site geen informatie te verstrekken die aanleiding kan geven tot burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid en verbindt zich er daarom toe om via deze site geen informatie te verstrekken die illegaal, in strijd met de openbare orde of lasterlijk is, in geval van chat of forum.
  • Externe Sunélia Interlude-sites met een hyperlink naar deze site vallen niet onder de controle van Sunélia Interlude, die daarom elke verantwoordelijkheid voor hun inhoud afwijst. Deze links naar andere sites vormen in geen geval een goedkeuring of een partnerschap tussen Sunélia Interlude en deze sites, aangezien deze onderworpen zijn aan hun eigen gebruiksvoorwaarden en privacybeschermingsbeleid.

 

Sunélia Interlude
8 route de Gros Jonc
17580 LE BOIS PLAGE EN RE 
Telefoon: 05 46 09 18 22
E-mail: infos@interlude.fr
SNC SPACE met een kapitaal van € 40.016
RCS La Rochelle 329 554 851
Intracommunautair nummer: FR1932955485100017
Fax: 05 46 09 23 38

 

3 - Toegang tot de site

Sunélia Interlude behoudt zich het recht voor om op elk moment, om welke reden en naar eigen goeddunken, de toegang tot de hele of een deel van de site te wijzigen, te beëindigen, op te schorten of te onderbreken, zonder voorafgaande kennisgeving.

4 - Voor uw opmerkingen en suggesties op de site:

Vul dan het contactformulier  in.

© 2022 - Sunélia Interlude, Alle rechten voorbehouden